Regulamin użytkowania strony

1. Informacje ogólne

Właścicielem strony jest firma Arsgraf. Opisy produktów nie są instrukcją obsługi, dlatego też nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji zamieszczonych na stronie. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody wywołane przez użycie dostarczonych informacji, w tym za wszelkie informacje niekompletne lub nieprawdziwe, zostaną odrzucone. Informacje te mogą być niepełne, dlatego też rezerwujemy sobie prawo do poszerzania opisów i informacji zawartych na stronie. Ważność części stron lub kompletnej publikacji może być przedłużona, zmieniona bądź usunięta w części lub całości, bez żadnych dodatkowych zawiadomień.

2. Opinie i linki

Właściciel strony nie odpowiada za informacje, nie działające linki oraz opinie wyrażane na stronach do których prowadzą linki ze strony www.arsgraf.com.pl. W razie wystąpienia jakichkolwiek szkód poprzez użycie tych informacji, odpowiedzialny być może jedynie autor tych stron, nie zaś osoba, która wykonała linki do tych stron.

3. Prawa autorskie

Wszystkie materiały zamieszczone na stronie objęte są prawami autorskimi. Wykorzystanie ich bez zgody właściciela strony lub firmy produkującej przedstawiane przez nas wyroby jest zabronione, a wobec łamiących przepisy praw autorskich firma Arsgraf będzie występować na drogę sądową. Jakiekolwiek powielanie lub używanie przedmiotów takich jak obrazy, zdjęcia, schematy, dźwięki lub teksty, w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych, jest zabronione, o ile dokonywane jest bez zgody autora.