Sitodruk

Posiadamy możliwości wykonania prac metodą sitodruku.
W ramach tej działalności realizujemy druk na folii samoprzylepnej
białej i transparentnej oraz na materiałach niewsiąkliwych.
Maksymalne wymiary sita: 1000 x 1400 mm.