Wydawnictwo ARSGRAF i Redakcja Miejsca Święte w Polsce

Redakcja Miejsca Święte w Polsce i Wydawnictwo Arsgraf w ramach swej działalności przygotowuje we współpracy (akceptacja tekstów) z zainteresowanymi parafiami, wspólnotami zakonnymi, grupami animatorami życia duchowego przy parafiach w całej Polsce, różnego rodzaju informatory, katalogi, książki, albumy dotyczące historii naszych „małych Ojczyzn” oraz wydarzenia z życia religijnego i kulturowych wspólnot parafialnych, kalendarze, przewodniki po sanktuariach i szlakach pielgrzymkowych.

 

W roku bieżącym zakończono prace nad wydaniem albumu „Miejsca święte w Polsce – tom V - autor Jan Korcz.

W przygotowaniu do wydania są między innymi: X-lecie Bractwa św. Jakuba Starszego Apostoła - autor Waldemar Hass, Biografia Ks. Infułat Kazimierz Barcz – proboszcz parafii katedralnej w Pelplinie - autor Jędrzej Orłowski, Sejm Wielkiego Przełomu - Sejm Kontraktowy - 1989-1991 - wspomnienia posła Ryszarda Zielińskiego.


Zespół redakcyjny, współpracownicy – wolontariusze: ks. Kanonik Stanisław Czerwiński – asystent kościelny; redaktorzy: Jan Korcz, Dorota Piekarska, Małgorzata Bilska, Jolanta Mróz, Jadwiga Prątnicka, Roman Kraśniewski (zamówienia i kolportaż), Filip Leszczyński, Jan Grabowski, Paulina Kumala, Kamil Czarnecki.


Wszystkich, którym nie jest obojętne jakie powinno być jutro dzisiejszego wczoraj zapraszamy do współpracy.


Tadeusz Nowacki

Prezes Wydawnictwa

Kontakt z Redakcją: arsgraf@arsgraf.com.pl;  miejscaswietewpolsce1@op.pl, tel. 728 708 076